Poděkování

Děkujeme firmě Hyundai Auto Kout za půjčené auto, které nám velmi pomáhá při plnění podmínek naší pečovatelské služby. Z Čelákovic jsme obdrželi zdarma štíty pro pečovatelky, za což bychom chtěli rovněž poděkovat. Vážíme si Vaší pomoci v této nelehké době.

Bc. Hana Jarská, DiS.