GDPR

Ochrana osobních údajů

1. Pravidla ochrany osobních údajů

Naše pravidla ochrany osobních údajů upravují zpracovávání a uchovávání osobních údajů naší organizací. Viz Standard č. 2

Pečovatelská služba města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav je správcem zpracovávaných osobních údajů, které jste nám poskytli jako subjekt údajů. O vás zpracováváme následující osobní údaje:

Jméno, Příjmení, Telefon a E-mail

2. Umístění osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány firmou Petr Zajíc software, správcem je  Pečovatelská služba města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a jsou umístěny zpracovatelem. Fyzicky se nacházejí na serverech umístěných v kanceláři vedení PS na lokálních složkách, které se nachází v České republice.

3. Práva subjektu údajů

Pokud se domníváte, že jakékoli osobní údaje, které máme o vás, jsou nesprávné nebo neúplné, tak nás můžete požádat o zpřístupnění těchto informací, opravu nebo o jejich vymazání.

V případě, že si chcete stěžovat na to, jak jsme zpracovávaly vaše osobní údaje, obraťte se našeho Pověřence Mgr. Lenku Grygarovou, prostřednictvím e-mailu lenka.grygarova@brandysko.cz  nebo písemně na adresu Pečovatelská služba města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Martinovská 940/26, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Náš pověřenec pak prozkoumá vaši stížnost a bude s vámi spolupracovat, abyste tuto záležitost vyřešili.

Pokud stále máte pocit, že vaše osobní údaje nebyly řádně zpracovávané ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu údajů a podat stížnost tam.