Pro koho je služba určena

KOMU JE SLUŽBA URČENA

Pečovatelská služba je určena osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci a nemohou je vlastními silami vyřešit.

SLUŽBA NABÍZÍ POMOC PŘI

  • péči o vlastní osobu – podání jídla, pití, převlečení, přesun a podpora při pohybu
  • péči o domácnost – úklid domácnosti, ve které uživatel žije, nákup, pochůzka (úřad, lékař), praní a žehlení prádla
  • osobní hygieně – pomoc při péči o osobní hygienu, výměna inkontinenčních pomůcek, péče o vlasy a nehty
  • zajištění stravy – dovoz, donáška stravy, příprava stravy
  • zajištění kontaktu se společenským prostředím – doprovod k lékaři, na úřady aj.