Pečovatelská služba Brandýsko

Zavedení pečovatelské služby

Zájemci o využívání našich služeb nás mohou kontaktovat osobně, telefonicky ústně či písemně. Pokud je zájemce z cílové skupiny pečovatelské služby a pečovatelská služba má volnou kapacitu, je s ním (popř. jeho zákonným zástupcem) uzavřena písemná Smlouva o poskytování pečovatelské služby.

Sociální pracovník seznámí zájemce o sociální službu se způsobem a podmínkami poskytování služeb, podá informace o nabídce služeb a o výši úhrady za poskytované služby.

Sociální pracovník pečovatelské služby provede rozbor potřeb a zdrojů (sociální šetření). Sociální pracovník zjišťuje nepříznivou sociální situaci zájemce o službu. Se zájemcem o službu komunikuje pracovník srozumitelně a trpělivě, své informace přizpůsobuje fyzickému a psychickému stavu zájemce. Na základě rozhovoru se zjišťují potřeby zájemce o službu, jeho osobní cíle, představy a očekávání od pečovatelské služby.

Při sepsání Smlouvy je se zájemcem dohodnut rozsah poskytovaných služeb a jejich frekvence.

Zájemci o zavedení PS nás mohou kontaktovat na těchto telefonních číslech:
sociální pracovnice: +420 326 902 349, +420 734 261 848

 

Ukončení pečovatelské služby

Službu lze ukončit:
a) na vlastní žádost uživatele
b) úmrtí uživatele
c) po porušení smluvních podmínek uživatelem
d) pokud uživatel nevyužívá po dobu za sebou jdoucích 6. měsíců bezdůvodně službu
e) uživatel přestane patřit do cílové skupiny osob, kterým poskytujeme službu
f) při zániku nepříznivé sociální situace

Ukončení služeb, výpovědní důvody a výpovědní lhůty jsou definovány ve Smlouvě uzavřené mezi uživatelem a poskytovatelem dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.