Adventní kalendář pomoci

Všichni si uvědomujeme, jak je důležité pomáhat druhým. Jsme moc rádi, že se v našem městě a okolí najde mnoho lidí, kteří se zajímají o život kolem sebe a chtějí pomoci tam, kde je potřeba.

Již pátým rokem jsme připravili Adventní kalendář pomoci. Tento kalendář nabízí 24 okének možností konkrétní pomoci, která poslouží potřebným lidem v našem regionu. Prostřednictvím kalendáře můžete těmto lidem, kteří se nachází v nějaké tíživé životní situaci, pomoci. Vždy oslovujeme místní organizace, které působí ve čtyřech základních oblastech: rodiny s dětmi, senioři, lidé ohrožení sociálním vyloučením a lidé se zdravotním znevýhodněním.

Sbírku organizuje MAS – Střední Polabí z. s. a Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Sbírka je řádně registrována na KÚ Středočeského kraje a vždy řádně vyúčtována. Veškeré prostředky jsou předány organizacím na základě darovacích smluv a organizace pokaždé dokládají faktury a fotografie pořízeného vybavení. Případné dotazy ráda zodpoví Lenka Balounová, tel. 326 653 806, 778 521 813, e-mail: lenka.balounova@brandysko.cz, oddělení sociálního zabezpečení MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.

V loňském roce se nám podařilo vybrat 64 683,-Kč. Pro tento rok máme opět registrovanou sbírku na Středočeském kraji a pevně věříme, že nám pomůžete opět zaplnit všechna políčka a překonat částku vybranou v loňském roce.

Do letošní sbírky se můžete zapojit příspěvkem na transparentní účet č. 2900376993/2010.

Informace o sbírce najdete na https://obchod-dobromysl.cz/adventni-kalendar-2022/