ROK VE SLUŽBÁCH MĚSTA

Rok 2020 pomalu končí a mě dovolte, abych shrnula působení nové příspěvkové organizace města.

Pečovatelská služba ve městě působí v různých právních obměnách přes čtyřicet let, přesně od roku 1977. Přes čtyřicet let jsou tu pracovníci, kteří pomáhají převážně seniorům, žít spokojený život doma. Senioři a osoby s postižením s pomocí pečovatelské služby a spoluprací rodiny a známých se nemusí stěhovat ze svých domácností, nejsou nuceni žít v zařízeních, když sami nechtějí.

Současná podoba naší služby nám umožňuje být více flexibilní a aktuálně reagovat na potřeby našich klientů. Od roku 2020 jsme službu rozšířili oproti minulým letům na službu v odpoledních hodinách, pracujeme i o víkendech a svátcích. Od sedmi hodin ráno do sedmi hodin do večera můžete potkat pracovnice pečovatelské služby, jak přejíždí od jedné domácnosti ke druhé a pečují o své klienty.

Za podpory města jsme mohli zlepšit pracovní prostředí pečovatelské služby a nakoupit do terénu dvě nová auta Dacia Sandera. Protože jen nečekáme, co nám přidělí zřizovatel, snažíme se sami zajistit finanční prostředky. Letos se nám podařilo získat čtyři sta tisíc z Humanitárního fondu Středočeského kraje a tím jsme si mohli dovolit zakoupit nové auto na rozvoz obědů.

 

Od roku 2021 připravujeme další změny.

Pro rok 2021 jsme od města obdrželi pověření k poskytování služby SENIOR TAXI. Věříme, že zachováme stejně vysokou úroveň služby, jakou nastolil současný provozovatel. Podmínky pro provoz ve městě zůstávají stejné, tak jak byli obyvatelé zvyklí, to znamená, cena zůstává pro nástup do automobilu stejná. Změny ale budou. Bude se měnit automobil, kterým se bude služba zajišťovat, bude to bílé označené auto značky FORD TOURNEO CONNECT s logem města, názvem pečovatelské služby, bude Vás vozit jiná řidička a změní se telefonní číslo pro příjem objednávek a telefonní číslo na řidiče. Automobil bude také označen logem SENIOR TAXI, aby byl dobře rozpoznatelný.

Do budoucna bychom tuto službu rádi rozšířili i o dovoz do Prahy, zejména k lékaři a na úřady, kde bude možnost využít i službu doprovodu.

Další velkou změnou je pověření ze Středočeského kraje na rozšíření o dvě pracovní místa. Celkem máme tedy patnáct plných pracovních úvazků pracovníků přímé péče, pečovatelek. S touto změnou jsme se rozhodli rozšířit provozní hodiny, kdy péče o klienta bude možná až do dvaadvaceti hodin denně. Navýšení úvazků umožňuje rozdělení pracovníků, tak abychom mohli našim klientům vyjít více vstříc.

Rozšíření služby a pracovní nasazení pracovníků nás řadí mezi poskytovatele, kteří stále zkvalitňují své služby. Všechny změny by nebyli možné bez podpory města a vzájemné důvěry a víry všech pracovníků v to, že pracovat a pečovat o druhé není jen práce, ale především poslání.

Za všechny pracovnice Pečovatelské služby města Brandýs nad Labem Stará Boleslav všem popřát klidný konec roku 2020 a do nového roku 2021 hlavně hodně zdraví.

Hana Jarská, ředitelka