Poslání pečovatelské služby

Posláním pečovatelské služby je umožnit lidem, kteří patří do cílové skupiny poskytovatele a jsou v nepříznivé sociální situaci, setrvat ve svém přirozeném sociálním prostředí a žít způsobem, na který byli dosud zvyklí.

Cílem služby je umožnit uživatelům zachovat si  v maximální možné míře svůj dosavadní způsob života bez nutnosti odcházet do zařízení pobytových sociálních služeb, případně odchod do těchto zařízení oddálit (včetně osob v terminálním stádiu nemoci).
Posilovat sociální začleňování uživatelů. Umožnit důstojné dožití v domácnosti.

Bc. Hana Járská, DiS.