Asociace veřejně prospěšných organizací ČR

Dne 23. dubna 2020 jsme se stali členy této asociace.